Produkty

Apogee 5500

Wysokiej klasy, multidyscyplinarny ultrasonograf z funkcją echokardiografu w rozsądniej cenie.
Aparat dedykowany jest dla placówek POZ oraz prywatnych gabinetów.
Wyposażony w rozszerzone kanały fizyczne, Apogee 5500 oferuje bardziej szczegółowy, o
wyższej gęstość obraz dzięki zastosowaniu sond matrycowych. Zastosowana wyjątkowa
technologia zapewnia doskonałą rozdzielczość obrazu, wyjątkową penetrację, zaawansowaną
czułość przepływu i poprawiony stosunek sygnału do szumu. Znacznie poprawiono jakość obrazu
zarówno w trybie 2D, jak i w trybie koloru.

Balanced echo compensation
Technologia rozpoznaje i wzmacnia skuteczne sygnały, a także redukuje szumy poza granicami
badanych struktur. Znacząco poprawia jednolitość tkanki i stosunek S/N.


Nanopure i Nanoview
Dwa rodzaje technologii redukcji plamek są gotowe do użycia w zależności od różnych tkanek.
Nowo opracowana technologia Nanopure ma niezwykłą wydajność w skanowaniu układu
krążenia MSK i narządów powierzchownych, podczas gdy Nanoview zachowuje swoją przewagę
w optymalizacji obrazu brzucha i OB/Gin.
Fuzzy logic flow
Algorytm „logiki rozmytej” służy do ustawiania każdego kluczowego parametru w określonym
zakresie. Różne wagi parametrów są projektowane w zależności od docelowej tkanki, aby jak
najdalej przywrócić sygnał przepływu, zwiększyć czułość przepływu i zredukować szumy ruchu
ścian.

Cristal purity probe
Apogee 5500 zawiera nową generację sondy matrycowych SIUI. Zastosowanie materiału
monokrystalicznego powoduje ogromny skok szerokości pasma o 110%, co ułatwia wykonanie
badania u pacjentów posiadających bardzo trudne warunki akustyczne i znacznie zwiększa
pewność diagnostyczną.

 

Needle Enhancement (wzmocnienie igły)
Poprawia wizualizację położenia igły, oferując lekarzom niezawodność i pewność oraz
zmniejszając ryzyko biopsji igłowej.

Automatyczne EF
Ocena funkcji serca wymaga dokładności i szybkości, ponieważ konieczne jest wykonanie
różnych obliczeń. Automatyczne śledzenie i obliczanie oznacza większą wydajność w praktyce.
Funkcja Auto EF, oparta na technologii śledzenia plamek, umożliwia pozyskiwanie 2D EF i
objętości w ramach usprawnionego przepływu pracy.

Auto SG
Globalną i regionalną funkcję mięśnia sercowego można ocenić za pomocą Auto SG,
automatycznego narzędzia do oceny ilościowej. Analiza odkształcenia segmentowego, analiza
17-segmentowa i analiza „byczego oka” umożliwiają kompleksową analizę funkcji serca.

Lumi 4D
Dzięki wysokiej rozdzielczości obsługuje stereoskopowe obrazowanie płodu w czasie
rzeczywistym i statyczne. Połysk i kąt źródła światła można regulować w celu lepszego
wyświetlania szczegółów. Przedstawia realistyczny obraz 4D z bardziej przydatnymi informacjami.

nSlice
Prezentuje wiele sekcji obiektu 4D pod różnymi kątami, obracając, aby szybko znaleźć potrzebną
projekcję. Dokładność diagnostyczną poprawia się, dostosowując grubość i kąt przekroju, aby
wyraźniej obserwować rozmiar kształtu i otoczenie obszaru docelowego.

Elastografia
Wyposażony w zaawansowaną Elastografię Apogee 5500 przyczynia się do bezpiecznej i
dokładnej oceny chorób sutka.

S-station
Spersonalizowane narzędzia do edycji i szablony raportów ułatwiają pracę.

S-view
Jednoczesne porównywanie obrazów i filmów ułatwia diagnozę.

S-helper
Wbudowane oprogramowanie do nauczania z animacją 3D ułatwia wykonywanie ćwiczeń.

Quick ID
Szybkie tworzenie identyfikatorów bez wprowadzania informacji o pacjencie, odpowiednie w
sytuacjach awaryjnych.
Q-preset
Bez wchodzenia w interfejs konfiguracji, parametry zdefiniowane przez użytkownika można
szybko zapisać jednym kliknięciem.