Regulamin

1. Przedsiębiorca

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.medtrade.pl jest MedTrade Medical Systems Sp. z o.o. z siedzibą w 96-300 Żyrardów, ul. Mały Rynek 7/54 (zwana dalej MedTrade), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449242, posiadająca REGON: 146518608, NIP: 8381845737.

2. Zasady działania sklepu internetowego

MedTrade prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.medtrade.pl.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4. Jak kupować w sklepie internetowym

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony.

4.3. Po wybraniu opcji "Przejdź do kasy”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy na podany adres i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób dostawy i płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność przelewem) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze. Po wybraniu sposobu dostawy/płatności, Klient przekierowany jest do strony, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia. Uwaga: W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności online (przelew), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek MedTrade, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

4.7. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu dostawy/płatności należy kliknąć inny wybrany sposób dostawy/płatności.

4.8. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. klikając w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie www.medtrade.pl. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.9. E-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta zostanie wysłany na adres e-mailowy podany w danych logowania. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.10. MedTrade może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

5. Ceny

Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez MedTrade zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. MedTrade zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6. Dostępność zamówionych towarów

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Realizacja niepełnego zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie częściowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

8. Sposób odbioru zamówienia i czas realizacji zamówienia

UWAGA: dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności online – po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto MedTrade. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub do salonu, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności online (przelew), realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

8.2. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5-7 dni roboczych.

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

9.2. Przelew: MedTrade akceptuje przelewy tradycyjne. Klient otrzyma numer konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.

10. Umowa sprzedaży

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.medtrade.com.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowa może być zawarta w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin

MedTrade zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 5 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

12. Koszt dostawy

Uwaga: Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, płatności, a także wielkości i masy zamawianego towaru.

13. Zwrot rzeczy – odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w dłuższym z terminów: 30 dni od daty sprzedaży lub 10 dni od daty odebrania zamówienia.Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie – można to zrobić na przykład przez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dołączanego do przesyłki oraz odesłanie produktów na adres: MedTrade Medical Systems Sp. z o.o. ul. Mały Rynek 7/54, 96-300 Żyrardów, z dopiskiem: „Zwrot rzeczy”. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar.

14. Reklamacje

Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym MedTrade (www.medtrade.pl) może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć w siedzibie firmy MedTrade lub drogą pocztową. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” dostępny na stronie www.medtrade.pl, a następnie odesłać towar przesyłką opłaconą przez Klienta na adres:  MedTrade Medical Systems Sp. z o.o. ul. Mały Rynek 7/54, 96-300 Żyrardów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, MedTrade wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru. W przypadku wymiany towaru MedTrade zwróci Klientowi również koszty wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient otrzyma także zwrot poniesionych kosztów wysłania wadliwego towaru do siedziby MedTrade. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w siedzibie firmy MedTrade jej rozpatrzenie nastąpi w ciągu 24 godzin.
MedTrade umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt MedTrade. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza reklamacji oraz wysłanie za pośrednictwem adresu mailowego (biuro@medtrade.com.pl) informacji z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.

15. Rezygnacja z zamówienia

Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia poprzez telefoniczny kontakt z biurem MedTrade lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

16. Pliki Cookies

Serwis www.medtrade.pl wykorzystuje pliki cookies. Informacji zarejestrowanych w plikach cookies używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli Użytkownik pozostawi te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

17. Postanowienia końcowe

Do każdego zakupionego towaru dołączona jest faktura VAT. MedTrade nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

17.1. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez MedTrade danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

17.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – MedTrade.

17.3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest MedTrade Medical Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie pod adresem: ul. Mały Rynek 7/54, 96-300 Żyrardów. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.